O NÁS PROJEKTY LIDSKÁ PRÁVA 30 KLIPŮ ZAPOJTE SE ! KONTAKTUJTE NÁS
Co je Mládež za lidská práva?
Co dělá Mládež za lidská práva?
Proč je Mládež za lidská práva zapotřebí?
Jak Mládež za lidská práva začala?
Jak působí Mládež za lidská práva po celém světě?
  Co dělá Mládež za lidská práva?
Mezinárodní organizace Mládež za lidská práva byla zformována proto, že se zjistilo, že v oblasti vzdělávání mladých lidí o lidských právech bylo uděláno velmi málo. Tato mladá organizace pracuje na kampani lidských práv, aby přiblížila Všeobecnou deklaraci lidských práv mladým lidem pomocí písemných a uměleckých soutěží, informačních a zábavných setkání a poskytováním materiálů pro studenty a studijních osnov pro školy.

Jádro každého projektu YHRI tvoří brožurka Co jsou to lidská práva?, založená na Všeobecné deklaraci. Je působivou ilustrovanou verzí Deklarace a je napsána způsobem, kterému mohou děti porozumět. Kompletní text Deklarace je uveden v zadní části každé brožurky.

YHRI založila Mary Shuttleworthová, ředitelka školy s dlouholetou praxí ve vzdělávání, která nyní působí jako prezidentka této organizace. Mary se narodila v Jihoafrické republice a během svého života hodně cestovala po celém světě. Po osobních zkušenostech s porušováním lidských práv, které většinou spočívalo v odepření nebo nedostatku vzdělání, se rozhodla pracovat v oblasti, kde s tím bude moci něco udělat.
© 2007 Mládež za lidská práva, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Více informací o celosvětových aktivitách nalezneta na stránkách www.youthforhumanright.org