O NÁS PROJEKTY LIDSKÁ PRÁVA 30 KLIPŮ ZAPOJTE SE ! KONTAKTUJTE NÁS
Co je Mládež za lidská práva?
Co dělá Mládež za lidská práva?
Proč je Mládež za lidská práva zapotřebí?
Jak Mládež za lidská práva začala?
Jak působí Mládež za lidská práva po celém světě?
  Co je Mládež za lidská práva?
Mezinárodní organizace Mládež za lidská práva (YHRI – z angl. Youth for Human Rights International) je nezisková asociace s vedením sídlícím v Los Angeles. Každá pobočka je pak samostatnou neziskovou organizací. Účelem YHRI je vzdělat mladé lidi o Všeobecné deklaraci lidských práv tak, aby se stali hodnotnými obhájci tolerance a míru.

YHRI pořádá besedy a vytváří názorné pomůcky ke zvýšení povědomí o lidských právech, jako třeba mnohokrát oceněný hudební videoklip UNITED, multietnický pětiminutový film, který byl již promítán s titulky ve více než 20 jazycích, tlumočící sílu lidských práv mladým lidem.

Zcela nedávno vytvořila YHRI pro širokou veřejnost sérii 30 spotů, přičemž každý je věnován jednomu článku Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Již první tři spoty, které byly vydány na konci roku 2005, shlédlo více než 130 milionů lidí.

YHRI také vytvořila Příručku lidských práv UNITED, poskytující učitelům či vedoucím kroužků praktický nástroj k vyučování lidských práv.

YHRI pracuje se zastánci lidských práv, zákonodárci, učiteli, policií a humanisty ve směru povzbuzování mladých lidí naučit se a chránit svá lidská práva.
© 2007 Mládež za lidská práva, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Více informací o celosvětových aktivitách nalezneta na stránkách www.youthforhumanright.org