O NÁS PROJEKTY LIDSKÁ PRÁVA 30 KLIPŮ ZAPOJTE SE ! KONTAKTUJTE NÁS
Co jsou to lidská práva?
Všeobecná deklarace lidských práv - zkrácená verze
Všeobecná deklarace lidských práv - plná verze
Vzdělávání o lidských právech
Zapojte se!
  Vzdělávání o lidských právech

Důležitost vzdělávání mládeže o lidských právech je stále intenzivněji rozpoznávána.
Mezivládní konference ohledně vzdělávání o lidských právech pořádaná Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve Vídni v březnu 2004 doporučila, aby se vyučování o lidských právech a dětských právech ujaly samotné školy.

„Vzdělávání o lidských právech by mělo být zahrnuto ve všech školních osnovách, počínaje nejnižšími ročníky. A zejména pro střední školy by mělo být povinné,“ naléhala konference.

Konference také doporučila, aby se „ve vzdělávání o lidských právech, zejména při propagaci tolerance a potlačování diskriminace, využívaly netradiční metody jako je tanec a hudba.“

Mezinárodní organizace Mládež za lidská práva vyvinula Příručku lidských práv UNITED, která poskytuje pedagogům osnovy, které mohou použít při vyučování mladých lidí o lidských právech.

Více informací o těchto osnovách získáte na uvedených kontaktech.
© 2007 Mládež za lidská práva, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Více informací o celosvětových aktivitách nalezneta na stránkách www.youthforhumanright.org