O NÁS PROJEKTY LIDSKÁ PRÁVA 30 KLIPŮ ZAPOJTE SE ! KONTAKTUJTE NÁS
Co jsou to lidská práva?
Všeobecná deklarace lidských práv - zkrácená verze
Všeobecná deklarace lidských práv - plná verze
Vzdělávání o lidských právech
Zapojte se!
  Všeobecná deklarace lidských práv - zkrácená verze

1. Všichni jsme svobodní a navzájem si rovni. Všichni se rodíme svobodní. Všichni máme své vlastní myšlenky a představy. Se všemi by mělo být zacházeno stejným způsobem.

2. Nediskriminuj. Tato práva náleží každému bez ohledu na to, jaké jsou mezi námi rozdíly.

3. Právo na život. Všichni máme právo na život a právo žít ve svobodě a bezpečí.

4. Žádné otroctví — minulé ani budoucí. Nikdo nemá žádné právo nás zotročovat. Nemáme právo činit nikoho svým otrokem.

5. Žádné mučení. Nikdo nemá žádné právo nám ubližovat nebo nás mučit.

6. Všichni máme stejné právo použít zákon. Já jsem stejná osoba jako ty!

7. Všichni jsme pod ochranou zákona. Zákon je stejný pro každého. Musí s námi zacházet nestranně a spravedlivě.

8. Spravedlivé zacházení spravedlivými soudy. Všichni máme právo žádat zákon o pomoc, není-li s námi zacházeno spravedlivě.

9. Žádné nespravedlivé zadržení. Nikdo nemá právo nás uvěznit bez dostatečného důvodu a držet nás ve vězení nebo nás poslat pryč z naší země.

10. Právo na soudní proces. Je-li proti nám veden soudní proces, měl by být veřejný. Lidé, kteří nás soudí, by neměli nikomu dovolit, aby jim říkal, co mají dělat.

11. Nevinen dokud není prokázána vina. Nikdo by neměl být obviňován z toho, že něco spáchal, dokud to není prokázáno. Pokud lidé tvrdí, že jsme udělali něco špatného, máme právo prokázat, že to není pravda.

12. Právo na soukromí. Nikdo by se neměl pokoušet poškodit naše dobré jméno. Nikdo nemá právo vcházet do našeho domova, otevírat naše dopisy nebo obtěžovat nás nebo naši rodinu bez dostatečného důvodu.

13. Svoboda pohybu. Všichni máme právo jít, kam sami chceme ve své vlastní zemi a cestovat dle svého přání.

14. Právo na azyl. Pokud se obáváme toho, že s námi bude v naší vlastní zemi špatně nakládáno, máme všichni právo na útěk do jiné země v zájmu své bezpečnosti.

15. Právo na národnost. My všichni máme právo patřit do nějaké země.

16. Manželství a rodina. Každý dospělý člověk má právo uzavřít manželství a mít rodinu, pokud si to přeje. Muži a ženy mají stejná práva, ať už žijí v manželství anebo odděleně.

17. Tvé vlastní věci. Každý má právo vlastnit věci nebo je sdílet. Nikdo by nám neměl naše věci brát bez dostatečného důvodu.

18. Svoboda myšlení. My všichni máme právo věřit v to, v co věřit chceme, mít náboženství anebo jej změnit, pokud si to přejeme.

19. Svoboda říci, co si myslíš. My všichni máme právo na své vlastní rozhodování, právo myslet si, co chceme, říkat, co si myslíme a sdílet naše myšlenky s ostatními lidmi.

20. Scházejte se, kde se vám líbí. My všichni máme právo scházet se se svými přáteli a mírumilovně spolupracovat na ochraně svých práv. Nikdo nás nemůže donutit připojit se k nějaké skupině, jestliže nechceme.

21. Právo na demokracii. Všichni máme právo se podílet na vládě naší země. Každému dospělému musí být dovoleno vybrat si své vlastní vůdce.

22. Právo na sociální zabezpečení. Všichni máme právo na přijatelné bydlení, lékařskou péči, vzdělání a péči o děti, dostatek peněz k životu a lékařskou pomoc, jsme-li staří nebo nemocní.

23. Práva pracujících. Každý dospělý člověk má právo vykonávat práci, právo na spravedlivou odměnu za svoji práci a právo vstoupit do odborů.

24. Právo si hrát. My všichni máme právo na odpočinek od práce a na oddech.

25. Postel a nějaké jídlo. My všichni máme právo na dobrý život. Matky a děti, lidé, kteří jsou staří, nezaměstnaní nebo invalidní a všichni lidé mají právo na to, aby o ně bylo postaráno.

26. Právo na vzdělání. Vzdělání je právo. Základní škola by měla být zdarma. Měli bychom se naučit o Organizaci Spojených národů a jak vycházet s ostatními. Naši rodiče mohou rozhodovat o tom, co se budeme učit.

27. Kultura a autorské právo. Autorské právo je zvláštní zákon, který ochraňuje něčí vlastní umělecké výtvory a spisy; ostatní nemají právo je bez dovolení kopírovat. My všichni máme právo na náš vlastní způsob života a právo těšit se z dobrých věcí, které „umění“, věda a učení přinášejí.

28. Svobodný a spravedlivý svět. Musí existovat patřičný pořádek, abychom si všichni mohli užívat práva a těšit se ze svobod v naší vlastní zemi a všude na světě.

29. Naše odpovědnost. Máme povinnosti vůči ostatním lidem a měli bychom ochraňovat jejich práva a svobody.

30. Nikdo nám nemůže tato práva a svobody odejmout.
© 2007 Mládež za lidská práva, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Více informací o celosvětových aktivitách nalezneta na stránkách www.youthforhumanright.org