O NÁS PROJEKTY LIDSKÁ PRÁVA 30 KLIPŮ ZAPOJTE SE ! KONTAKTUJTE NÁS
Co jsou to lidská práva?
Všeobecná deklarace lidských práv - zkrácená verze
Všeobecná deklarace lidských práv - plná verze
Vzdělávání o lidských právech
Zapojte se!
  Co jsou to lidská práva?

Každá osoba má určitá základní práva už jen díky tomu, že je lidskou bytostí. Tato se nazývají lidská práva. Nejsou to jen privilegia, která by nám mohl někdo z rozmaru odejmout.

Jsou to práva, protože jsou to věci, jimiž člověk může legálně i morálně být, které může dělat nebo je mít. Tato práva by měla být známá a vyučována, aby ochránila nás, naše rodiny a naše sdružení před těmi, kteří nám chtějí ublížit. Také nám pomáhají spolu lépe vycházet a žít v míru.

Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů (dále jen Deklarace) popisuje práva, která náleží každému člověku. Tento dokument byl přijat Organizací spojených národů (OSN), která vznikla krátce po skončení 2. světové války v roce 1945. OSN byla založena s cílem dosažení míru a předcházení válkám a dnes slučuje 191 členských národů.

Již po svém založení vytvořila OSN komisi vedenou Eleanor Rooseveltovou, manželkou Franklina D. Roosevelta (prezidenta USA od roku 1933 do roku 1945), aby vytvořila dokument obsahující základní práva, která sdílí všichni lidé. Nová Komise lidských práv složená z reprezentantů 18 zemí kodifikovala 30 článků, které shrnují a vyjadřují skutečně všeobecná lidská práva.

Deklarace obsahuje a popisuje rovnost těchto práv všude ve světě (článek 1 a 2), občanská a politická práva (články 3–21), ekonomická a sociální práva (články 22–27) a povinnosti a zodpovědnosti prosazování těchto práv pro ostatní (články 28–30). Ty poslední tři jsou extrémně důležité, protože dokud nezajistíme práva pro naše blízké, nebudeme schopni si tato práva udržet ani pro sebe.
© 2007 Mládež za lidská práva, o.s. Všechna práva vyhrazena.
Více informací o celosvětových aktivitách nalezneta na stránkách www.youthforhumanright.org